DODAVATEL KVALITY ...

ÚVOD DO ŘÍZENÍ A KONTROLY KVALITY

Rychle a efektivně zabezpečíme kvalitu výrobního procesu. Vstupní / výstupní materiály a finální výrobky nejen přepravíme a uskladníme, ale také zkontrolujeme, vytřídíme a v případě potřeby opravíme. Službou řízení a kontroly kvality tak chráníme před použitím chybných dílů a produktů v další fázi výroby či při zpracování. Kontroly provádíme přímo u zákazníka nebo ve vlastních prostorách. U každé zakázky dodržujeme přísný dokumentační servis budovaný na bázi norem ISO 9001 s jasnou specifikací průběhu zakázky, statistikou kontrolovaných dílů a přehledným vyhodnocením. Dále zajistíme na požadavek klienta specializované činnosti v oblasti vzorkování, provedení auditů, zajištění logistiky, layoutů a skladového hospodářství.

henry-ford

„Kvalita znamená dělat věci dobře, i když se nikdo nedívá.“

henry-ford-sign

TŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ PRÁCE

Třídící a kontrolní činnosti včetně oprav a jednoduchých dokončovacích operací provádíme po celém území České i Slovenské republiky. Vzhledem k dostupnosti 24/7/365 zajistí naše obchodní oddělení individuální nabídku na požadavky zákazníka, tak aby start zakázky mohl být proveden v řádech hodin od první komunikace. Samotný proces kontroly kvality zahrnuje vstupní, mezioperační i výstupní třídění komponentů a součástek, včetně optické kontroly povrchů a kontroly funkčnosti. Ke službě patří i drobné opravy a odstraňování nedostatků na dílech.

PODPORA V OBLASTI KVALITY

Zajišťujeme specializované činnosti v oblasti vzorkování, provádění a zpracování auditů, zajištění logistiky, layoutů, skladového  hospodářství a mnoho dalších. Zajišťujeme služby v oblasti podpory při zavádění nových projektů, kontrole projektů probíhajících, pomoc při vývojových pracech, zpracování akčních plánů, kontrolní a auditorskou činnost na stávajících projektech atd. Naše služby optimalizují kvalitu produktů a procesů v celém dodavatelském řetězci. Na konci řetězce je tak zajištěno, že se z výrobních závodů a dílen expedují pouze vyzkoušené a osvědčené díly a výrobky. 

SLUŽBY S PŘIDANOU HODNOTOU

Zajišťujeme úpravu a balení zboží od jednoduchého polepování až po nejsložitější manipulaci. V rámci služeb VAS jsme schopni našim zákazníkům nabídnout potřebný a vhodný způsob zpracování produktu (balení, polepení, úpravy, speciální operace) a také dodat veškerý potřebný obalový materiál, tisk etiket apod. Reagujeme na požadavky outsourcingu některých produkčních fází jako jsou montáž, kompletace, balení komponentů, dílů a hotových výrobků.