Ke stažení

foto

Stažením fotografie či loga CEESES souhlasíte, že užijete fotografii či logo CEESES v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno společnosti CEESES, s.r.o., dobré jméno subjektů ovládaných společností CEESES, s.r.o., ovládajících společnost CEESES, s.r.o., ovládanými společně se společností CEESES, s.r.o. či jinak spojenými se společností CEESES, s.r.o., nebude zasahovat do práv a právem chráněných zájmů shora uvedených subjektů a práv a právem chráněných zájmů osob vyobrazených na fotografiích a bude se týkat aktivit společnosti CEESES, s.r.o. a shora uvedených subjektů.

Bez ohledu na výše uvedené se výslovně vylučuje užití fotografií či loga CEESES umístěných na stránkách v sekci ke stažení pro reklamní účely všeho druhu a propagační účely (včetně umístění na dárkové předměty, billboardy apod.) či pro účely propagace politických stran či hnutí, zařazením do materiálů porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, materiálů, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví či propagující násilí či jakékoliv protiprávní jednání či které jsou způsobilé poškodit dobré jméno shora uvedených subjektů či do osobnostních práv osob vyobrazených na fotografiích.