Vnitřní předpis č. CEESES/VP/2020/03/18/1

Oznámení zaměstnancům o aplikaci částečné nezaměstnanosti podle § 209 ZP

Zaměstnavatel CEESES, s.r.o. se sídlem Stanislava Maliny 464, 397 01 Písek, IČ: 06422756, zastoupený p. Martinem Bláhou, jednatelem společnosti oznamuje, že nemůže v období od 23.3.2020 do 31.8.2020 zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu opatření souvisejících s pandemií COVID - 19 a s tím souvisejícím uzavíráním provozů jeho odběratelů a dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách.

Po tuto dobu se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 209 odst. 1 ZP z důvodu částečné nezaměstnanosti.

Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.

Výše náhrady mzdy po dobu částečné nezaměstnanosti podle § 209 odst. 1 ZP je upravena tímto vnitřním předpisem, který je uložen k nahlédnutí v písemné formě v sídle společnosti a v elektronické podobě je přístupný na internetu zaměstnavatele www.ceeses.cz v sekci tiskové zprávy.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni s tímto oznámením seznámit podřízené zaměstnance nejpozději do 5 dnů od jeho přijetí.

V Písku dne 18. 3. 2020

Martin Bláha - jednatel